` Simplex sp. j. - bazodanowe systemy informatyczne
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz okreœlić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Możesz zawsze włączyć powyższą informację linkiem w stopce.
skontaktuj się z nami

Odpowiemy na pytania, udzielimy wszystkich niezbędnych informacji,  umówimy się na pokaz oprogramowania

     email:  office@simplex.pl 

  telefony:  +48 (12) 429 57 13 
                 +48 (12) 427 25 30

POKAZ OPROGRAMOWANIA

Istnieje możliwość zorganizowania zdalnej prezentacji naszego oprogramowania.

Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu ustalenia dogodnego terminu.


Internetowy system do obsługi Działu Zamówień Publicznych

System simplexZAP automatyzuje i ułatwia pracę Działu Zamówień Publicznych przez tworzenie postępowania przetargowego, ocenę i wybór ofert, udzielanie zamówień oraz publikację wymaganych dokumentów na stronach internetowych zamawiającego podczas całego procesu postępowania oraz tworzenie protokołów i sprawozdań rocznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz.U. 2013 poz. 907) oraz aktualnymi aktami wykonawczymi do ustawy.

Dzięki wykorzystaniu systemu simplexZAP w sposób istotny zwiększa się efektywność i poprawność procesu udzielania zamówień publicznych, oraz kontrola nad prowadzonymi działaniami.

Korzyści uzyskiwane dzięki wykorzystaniu oprogramowania: 

 • organizacja i automatyzacja pracy przy opiniowaniu wniosków zakupowych
 • automatyzacja i organizacja kumulowania wniosków zakupowych w postępowanie
 • automatyzacja i organizacja pracy w procesie prowadzenia postępowania
 • automatyczna publikacja ogłoszeń o postępowaniach i ich bieżących statusach oraz właściwych dokumentów (SIWZ wraz załącznikami, zapytania i dopowiedzi do SIWZ) na stronach internetowych Zamawiającego,
 • wspomaganie procesu wyboru oferentów dla danego postępowania lub tematu postępowania (ocena/punktacja dla poszczególnych kryteriów postępowania lub tematu, ranking ofert)
 • automatyczna generacja protokołów z przebiegu postępowania
 • automatyczna generacja danych dla sprawozdań rocznych
 • możliwość dokonania samodzielnej rejestracji przez oferentów oraz pobierania dokumentów przetargowych ze strony zamawiającego
 • budowa i obsługa jednolitej bazy oferentów z możliwością wykorzystania w postępowaniach w trybach ograniczonych
 • automatyzacja komunikacji mailowej z oferentami (aktualna lista adresowa wszystkich oferentów, którzy pobrali dokumentu do postępowania)
 • elektroniczne archiwum wszystkich zapotrzebowań, wniosków zakupowych oraz postępowań przeprowadzonych w trakcie eksploatacji systemu
 • elektroniczne archiwum wszystkich ogłoszeń i dokumentów załączonych do postępowania,
 • bogate możliwości raportowania w obrębie danych o postępowaniach, i umowach gromadzonych w systemie w różnych przekrojach

Podstawowa funkcjonalność systemu:

 • wprowadzanie i opiniowanie wniosków zakupowych, wyznaczaniu trybu i podstawy prawnej postępowania dla wniosku, zatwierdzaniu finansowania, kierowania wniosków do realizacji
 • przekształcanie wniosku zakupowego/wniosków zakupowych na postępowanie przetargowe
 • obsługa postępowań w trybach: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, zapytanie o cenę, zamówienie z wolnej ręki oraz zamówień do 14 000 euro (zapytanie ofertowe, poza ustawą)
 • przygotowanie i publikacja wymaganych informacji o przetargach na stronach internetowych zamawiającego na wszystkich etapach postępowania wraz z mechanizmami edycji, generacji ogłoszeń w postaci plików PDF oraz zdejmowania informacji ze strony internetowej Zamawiającego
 • publikowanie materiałów do pobrania (SIWZ, załączniki do SIWZ, wnioski itp.) wraz z mechanizmami ładowania aktualnych wersji dokumentów oraz zdejmowania publikacji ze strony www
 • mechanizm publikowania ogłoszeń z zapytaniami i odpowiedziami do SIWZ w formie dokumentu PDF oraz ew. załączników
 • zarządzanie Kalendarzem Postępowania, Pracownika, Działu
 • mechanizm umożliwiający sygnalizację upływających terminów Kalendarzy z określonym przez użytkownika wyprzedzeniem
 • mechanizm obsługi odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, publikacja na stronach internetowych Zamawiającego informacji o wniesionych odwołaniach
 • prowadzenie i monitorowanie postępowania od jego rozpoczęcia poprzez rozstrzygnięcie do zawarcia umowy (wykonawcy, kwoty umowy) i ewidencjonowania przebiegu jej realizacji
 • automatyczne tworzenie protokołu postępowania na podstawie informacji wprowadzonych do systemu w trakcie prowadzenia postępowania
 • generowanie formularza z rocznym sprawozdaniem o udzielonych zamówieniach publicznych
 • tworzenie statystyk i raportów z wprowadzonych do systemu wniosków i postępowań

Funkcjonalność dodatkowa: 

 • internetowa rejestracja wykonawców 
 • zarządzanie katalogiem wykonawców
 • interfejs indywidualny wykonawcy z mechanizmami do pobierania dokumentacji przetargowej do postępowań
 • logowanie informacji o pobraniach dokumentów przez wykonawców
 • automatyczne informowanie wykonawców drogą mailową o zmianach w materiałach przetargowym, wystosowanych zapytaniach do SIWZ i odpowiedziach oraz wniesionych odwołaniach 
 • wbudowany Wspólny Słownik Zamówień (słownik główny i uzupełniający CPV)
 • zarządzanie użytkownikami systemu oraz przypisanymi uprawnieniami dla różnych ról w systemie
 • zarządzanie komisjami przetargowymi oraz ich członkami
 • definiowalne tabele porządkujące pracę z systemem::
  o struktura instytucji,
  o podstawy prawne dla trybów,
  o stawki VAT,
  o kurs euro,
  o lokalizacje,
  o rodzaj zamawiającego,
  o przedmiot działalności,
  o kryteria oceny,
  o źródła finansowania,
  o grupa przedmiotu,
  o przedmioty wniosku
 • tworzenie elektronicznego archiwum dokumentów

  Organizacja pracy:

  1. Wprowadzenie, opiniowanie i zatwierdzenie finansowania wniosku.
  2. Przekształcenie jednego lub kilku połączonych wniosków zakupowych w postępowanie przetargowe.
  3. Uruchomienie postępowania, publikacja dokumentu ogłoszenie o zamówieniu.
  4. Obsługa postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty, publikacja dokumentu ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  5. Zakończenie postępowania, publikacja dokumentu ogłoszenie dokumentu o udzieleniu zamówienia
  6. Generacja protokołu w formacie PDF i wydruk.

  Sposób pracy z systemem:

  System bazuje na technologiach internetowych (PHP, javascripts, DHTML, AJAX), pracuje na serwerze linux, dostępny i zarządzany jest w przeglądarce internetowej (Internet Explorer wer. 8 lub nowsza, Google Chrome, Mozilla Firefox), stąd może być dostępny dla pracowników i tłumaczy z każdego miejsca posiadającego łącze z siecią Internet.

  Ochrona Danych Osobowych:

  System simplexZAP jest w pełni zgodny z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i stosownymi rozporządzeniami, realizując zabezpieczenia na poziomie wysokim:

  • wykorzystanie protokołu https w przeglądarce do szyfrowania przesyłu danych w sieci internet
  • obowiązek używania mocnych haseł
  • indywidualne konto dla każdego użytkownika dostępującego do danych osobowych
  • wszystkie operacje na danych osobowych są automatycznie logowane, łącznie z kontem osoby, na którym odbywały się zmiany

  Dodatkowe zabezpieczenia:

  • wszystkie operacje na postępowaniach mogą być logowane, łącznie z kontem osoby, na którym odbywały się zmiany
  • możliwość udostępnienia oprogramowania poszczególnym użytkownikom wyłącznie z określonych uprzednio adresów IP
  • wszystkie dokumenty przetargowe przechowywane są w bazie danych (a nie w systemie plikowym!) i są chronione poprzez wszystkie zabezpieczenia realizowane na poziomie uprawnień bazy danych

  Dostosowanie systemu do specyfikacji pracy Firmy / Instytucji / Uczelni:

  Pracę nad wdrożeniem systemu organizujemy tak, aby system był jak najlepiej przygotowany do specyfiki pracy w Dziale Zakupów. Wdrożenie poprzedza zawsze analiza mająca na celu dostosowanie systemu do obowiązującej organizacji pracy, tak aby system jak najlepiej i jak najefektywniej wspierał realizowane zadania.

   

  Simplex J.Ilnicki K.Machniewicz E.Tłuczkiewicz sp.j.
  30-106 Kraków, ul. Senatorska 15
  tel: 12 429 57 13, 12 427 25 30
  powered by simplexCMS  © 2006-2016

  PLIKI COOKIES INFORMACJA